Wspieramy Klientów w bieżącej działalności i wskazujemy potencjalne zagrożenia na przyszłość, aby zapewnić bezpieczeństwo prawne.
Opieramy się zarówno na sprawdzonych strategiach prawnych jak i tworzymy innowacyjne, indywidualne rozwiązania.
A profesjonalizm i terminowość wykonywanych prac jest tylko oczywistym dodatkiem.

Przekształcanie spółek prawa handlowego

Nasza Kancelaria przeprowadziła procesy przekształceń wielu spółek prawa handlowego.

Najczęściej było to przekształcenie spółki z o.o. w spółkę akcyjną, przekształcenie działalności gospodarczej w spółkę kapitałową, spółki jawnej w komandytową.

Dzięki dużej wiedzy i zdobytemu doświadczeniu Kancelaria doradza Klientom jak najtaniej, najszybciej i najkorzystniej dokonać przekształcanie - np. jak uniknąć konieczności przygotowywania planu przekształcania, lub badania biegłego rewidenta, co znacznie obniża koszty całej operacji.

Przekształcanie spółek wymaga wiedzy nie tylko prawniczej ale także znajomości branży i specyfiki Klienta, dlatego uczestniczymy w całym procesie.

Przeprowadzając procedurę przekształcania Kancelaria kompleksowo przygotowuje cały proces, w tym:

  1. gromadzi i analizuje potrzebne dokumenty,
  2. opracowuje porządek działań związanych z przekształcaniem,
  3. przygotowuje dokumentację związaną z przekształcaniem i koordynuje z notariuszem przygotowanie dokumentów leżących po jego stronie,
  4. uczestniczy w podpisaniu dokumentów przekształcania,
  5. kompletuje i składa do odpowiedniego sądu wniosek o rejestrację przekształcania,
  6. czuwa nad przebiegiem rejestracji przekształcanie i sprawdza jego poprawność.

Po dokonanym przekształcaniu Kancelaria pomaga przedsiębiorcy w płynnym przejściu z jednej formy działalności na nową, w tym w odpowiednim zawiadomieniu kontrahentów i odpowiednich organów, zmianach w dokumentacji księgowej i handlowej.

Warto dodać, że przekształcenie spółki jawnej w spółkę komandytową przeprowadzamy w sposób uproszczony – bez konieczności przygotowania planu przekształcenia. Podobnie szukamy uproszczony formuł, gdy przeprowadzamy przekształcenie jawnej w spółkę z o.o. czy przekształcenie spółki z o.o. w spółkę komandytową.

mapa dojazdu
Kancelaria Radcy Prawnego Monika Cieślak
Elżbiety Drużbackiej 7 lok. 3, 01-622 Warszawa
tel. +48 534 39 39 39; faks: + 48 22 621 24 98
e-mail: biuro@kancelaria-cieslak.pl
.
Tworzenie stron www: www.amill.pl